Услуги

Услуги с челен товарач „Bob Cat“, товарене на инертни материали, подравняване, насипване и др.

Архитектурно-строителни работи (кофражни, армировъчни, бетонни, зидаро-мазачески, дърводелски и др. довършителни работи)

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения. Демонтаж на леки стени и покривни панели.

Изграждане на сградни ВиК инсталации и съоръжения.